Wednesday, October 15, 2008
LATAR BELAKANG TELEKOM MALAYSIA

Permintaan terhadap perkhidmatan telekomunikasi pada masa kini terus berkembang pesat. Bilangan pelanggan dan perkhidmatan telah meningkat di kawasan bandar mahupun luar bandar. Sejajar dengan itu maka perkhidmatan tambahan dan baru terus diperluaskan selaras dengan permintaan pengguna individu mahupun perniagaan.

Dengan mengambil peluang dari kedudukan pasaran yang semakin kukuh dan pengurusan yang bertambah baik maka pada tahun 1946 lahirlah Jabatan Telekom Malaysia (JTM) yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Bagi memajukan dan menaikkan lagi taraf sektor telekomunikasi ini maka pada tahun 1987, Jabatan Telekom Malaysia ini talah diswastakan diatas nama Telekom Malaysia Berhad.

Namun begitu ia tetap dikawal selia oleh Kementeriaan Tenaga, Komunikasi dan Multimedia. Sejajar dengan itu Telekom Malaysia Berhad telah mengorak langkah untuk terus berkembang seiring dengan hasil pertumbuhan yang berterusan di mana ianya dapat menambah kepada keuntungan yang tinggi. Telekom Malaysia Berhad juga penyumbang besar dari segi pembangunan dalam pasaran telekomunikasi di Malaysia secara progresif.

Tujuan penswastaan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi taraf ekonomi, kecekapan bekerja serta meningkatkan keupayaan dan kekerapan dalam verja yang dinamik untuk menghadapi persaingan sama ada di dalam mahupun di luar negara.

Kerajaan Malaysia merupakan pemegang saham utama sebanyak 60 peratus dan 40 peratus lagi adalah di bawah pentadbiran individu (swasta). Pada masa ini, Ketua Eksekutif Telekom Malysia Berhad adalah Dato’ Dr. Khir bin Abd. Rahman. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab dalam pentadbiran Telekom Malaysia bagi merpertingkatkan dan mewujudkan sistem rangkaian telekomunikasi yang canggih dan menjadi sebuah organisasi yang unggul. Bagi mencapai syarikat yang bertaraf dunia Telekom Malaysia Berhad telah menyusun kembali strategi perniagaannya iaitu dengan mengubah carta organisasi pada 1 Julai 1995.

SEJARAH TELEKOM MALAYSIA

Jabatan Telekom bermuda di negeri Perak pada tahun 1874 oleh J.W.W Birch. Pada tahun 1876, telah wujudnya talian sepanjang 27 batu menghubungi pejabat Residen di Kuala Kangsar dan pejabat Penolong Residen di Taiping. Pada tahun 1882, talian tersebut telah disambung keseberang Perai dan Pulau Pinang melalui kabel dasar laut. Ibusawat pertama telah dipasang di Kuala Lumpur pada tahun 1981. Terdapat 21 talian telefon di Kuala Lumpur pada tahun 1985. Dalam tahun 1990 perkhidmatan telefon MAGNETO yang pertama telah dilancarkan ke Kudat, Kota Kinabalu dan Sandakan. Dalam tahun 1908 pula sistem komunikasi bertambah maju dan telah wujud satu Jabatan Perkhidmatan Pos dan Telegram.

Pada tahun 1946, liarla Jabatan Telekom IngerĂ­s. Pada tahun 1968 telah wujud Jabatan Telecom Malaysia apabila Semensnjung Malaysia telah bercantum dengan Sabah dan Sarawak. Kemudahan sambungjauh Terus Dail (STD) telah diberikan pada tahun 1962 di antara Kuala Lumpur dan Singapura. Pada tahun 1963, gelombang mikro telah diperluaskan ke Ipoh, Pulau Pinang, Kuantan dan Kota Bharu. Pada tahun 1964, pemasangan kabel dasar laut SEACOM di antara Singapura dan Kota Kinabalu telah dilakukan pada tahun berikutnya pula, ianya dipasang di antara Kota Kinabalu dan Hong Kong.


Pemasangan Stesen Satelit Bumi yang pertama di Kuantan telah dilancarkan pada tahun 1970 dan pada tahun 1975 pemasangan Ibusawat Telek Automatik digunakan dimana ahli perniagaan dapat menghantar teleks tanpa melalui telefonis. Pada tahun 1979, pelanggan yang disambung ke ibusawat jenis Sapura Elektronik telah diperkenalkan dengan kemudahan Antarabangsa Terus Dail (ATD). Pada tahun 1981, Ibusawat Elektronik yang pertama telah dilancarkan di Pelangi Johor. Sejak itu tidak kurang daripada 60% ibusawat telefon terdiri daripada jenis berkomputer (SPC). Pada tahun 1981, Stesen Satelit Bumi yang kedua telah dilancarkan di Ledu dan ia beroperasi dengan Satelit Lautan Hindi. Pada tahun 1983 perkhidmatan Datel dan Telefaks pula telah dilancarkan.

Perkhidmatan ATUR (Automatic Telephone Using Radio) telah diperkenalkan pada tahun 1984. pada tahun 1987 Customer Service System (CASS) pula diperkenalkan untuk memudahkan urusan kerja. Perkhidmatan business INTELSAT (IBS) diperkenalkan di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang pada tahun 1988 dan pada tahun ini juga Telekom Malaysia Berhad juga lebih memberi tumpuan kepada perlaksanaan stesen satelit bumi 2A di Kuantan yang mempunyai rekabentuk dan teknologi yang termoden. Selepas itu TELEMAIL iaitu perkhidmatan pesanan elektronik berasaskan computer dilancarkan dengan perkhidmatan pos elektronik dalam versi bahasa melayu dan inggeris. Pada tahun 1990 diperkenalkan pula perkhidmatan Toll-Free Antarabangsa dan diikuti pula dengan kadfon tanpa bayaran. ISDN (Intergrated Service Digital Network) sistem yang lebih pantas pada masa kini telah diperkenalkan pada tahun 1998 dimana sistem ini membolehkan pengguna berhubung dan dapat melihat terus wajah orang yang dihubunginya dan pada tahun 1998 juga diperkenalkan juga TM-CLIP iaitu pelanggan dapat melihat nombor telefon siapa yang menghubungi mereka. Diperkenalkan pula teknologi “Video Cellullar” dan pemasangan lima ibusawat telefon bergerak dan beberapa stesen induk di Malaysia yang juga merupakan negara pertama yang menggunakan sistem tersebut di Asia.
Sistem MARS (Multi Accsess Radio System) telah diperkenalkan bagi menjaga kepentingan penduduk luar Bandar. Usaha-usaha pembaikpulih mutu perkhidmatan diteruskan. Dengan adanya kemajuan teknologi “Fiber Optic” iaitu rangkaian digital dan teknologi komputer. Selepas ini tanggungjawab operasi akan diteruskan oleh Syarikat Telekom Malaysia (STM) yang bakal menghadapi persaingan yang lebih Hebat daripada pesaing-pesaing dari dalam mahupun dari luar.

MISI SYARIKAT

“Memberi kepuasan kepada pelanggan secara menyeluruh sambil berusaha untuk menjadi sebuah syarikat telekomunikasi bertaraf dunia. Pencapaian maklamat ini melalui pembangunan sumber manusia, membekal produk dan memberi perkhidmatan kualiti yang cemerlang serta memenuhi keperluan negara, pekerja dan pemegang saham”.

VISI SYARIKAT

“ Visi kita adalah untuk menjadi Syarikat Telekomunikasi Pilihan dengan penumpuan kearah menyampaikan Nilai Terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam syarikat”.

KESIMPULAN

Secara kesuruhannya, kami mendapati sistem (ESS) yang digunakan banyak memberi manfaat kepada kakitangan TM iaitu bagi memudahkan mereka membuat permohonan cuti, kelulusan cuti, pembatalan cuti dan penggantian pelulus.
Dalam sistem (ESS) ini merangkumi empat jenis cuti iaitu, Cuti Rehat Tahunan, Cuti Kecemasan, Cuti Gantian Rehat Khas dan “Recall Leave”. “Recall Leave” ialah sejenis cuti yang bertujuan untuk memulangkan kelayakan cuti tahunan anggota apabila berlaku situasi di mana yang sudah diluluskan cuti dan sedang dalam cuti rehat tahunan atau cuti kecemasan dipanggil balik bertugas.
Setelah kami membuat kajian, sistem (ESS) ini amat penting dalam sesebuah syarikat bagi memudahkan permohonan cuti dilakukan tanpa perlu mengisi borang dan meminta pelepasan pihak atasan.
Di samping itu mereka boleh meningkatkan teknologi yang serba canggih mengikut peredaran teknologi pada masa kini. Contohnya TM tidak lagi menggunakan sistem (touch screen) bagi kehadiran pekerja, tetapi mereka menggunakan sistem (punch card) bagi merekod kehadiran kakitangan TM.