Wednesday, October 15, 2008

MISI SYARIKAT

“Memberi kepuasan kepada pelanggan secara menyeluruh sambil berusaha untuk menjadi sebuah syarikat telekomunikasi bertaraf dunia. Pencapaian maklamat ini melalui pembangunan sumber manusia, membekal produk dan memberi perkhidmatan kualiti yang cemerlang serta memenuhi keperluan negara, pekerja dan pemegang saham”.

No comments: