Monday, October 13, 2008

SISTEM EMPLOYEE SELF SERVICE

ESS WORKING TIME > LEAVE REQUEST" ADALAH SALAH SATU SUB-MODUL"EMPLOYEE SELF SERVICE" YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGURUSKAN CUTI ANGGOTA.ANTARA FUNGSI YANG ADA IALAH PERMOHONAN CUTI , KELULUSAN CUTI, PEMBATALAN CUTI DAN PENGGANTIAN PELULUS.

MERANGKUMI EMPAT JENIS CUTI IAITU:-
 • CUTI REHAT TAHUNAN
 • CUTI KECEMASAN
 • CUTI GANTIAN REHAT KHAS
 • RECALL LEAVE

BAGAIMANA MEMOHON CUTI

 • DAFTAR MASUK KE ESS PORTAL
 • KLIK EMPLOYEE SELF-SERVICE
 • KLIK WORKING TIME
 • KLIL LEAVE REQUEST
 • KLIK TYPE OF LEAVE PILIH ANUAL LEAVE, EMERGENCY LEAVE ATAU REPLACEMENT LEAVE
 • PILIH TARIKH MULA CUTI DAN AKHIR CUTI
 • TAIPKAN NOTA UNTUK PELULUS DIRUANG NOTE FOR APPROVE
 • KLIK REVIEW
 • KLIK SEND
 • TAMAT

BAGAIMANA MEMBATALKAN CUTI

 • DAFTAR MASUK KE ESS PORTAL
 • KLIK EMPLOYEE SELF SERVICE
 • KLIK WORKING TIME
 • KLIK LEAVE REQUEST
 • KLIK OVERVIEW OF LEAVE
 • PILIH CUTI YANG INGIN DIBATALKAN
 • KILK DELETE
 • TAIPKAN NOTA UNTUK PELULUS DI RUANG NOTE FOR APPROVER
 • KLIK REVIEW
 • KLIK SEND
 • TAMAT

RECALL LEAVE

 • DAFTAR MASUK KE ESS PORTAL
 • KLIK EMPLOYEE SELF SERVICE
 • KLIK WORKING TIME
 • KLIK LEAVE REQUEST
 • KLIK TYPE OF LEAVE
 • PILIH RECALL LEAVE
 • PILIH TARIKH MULA CUTI DAN AKHIR CUTI
 • TAIPKAN NOTA UNTUK PELULUS DI RUNAG NOTE FOR APPROVER
 • KLIK REVIEW
 • KLIK SEND
 • TAMAT

BAGAIMANA MELULUSKAN PERMOHONAN CUTI

 • DAFTAR MASUK KE PORTAL ESS
 • DI UNIVERSAL WORKLIST KLIK PADA SENARAI PERMOHONAN
 • KLIK PADA MAKLUMAT CUTI YANG HENDAK DILULUSKAN ATAU DITOLAK
 • KLIK APPROVE ATAU REJECT
 • KLIK REVIEW
 • KLIK APPROVE REQUEST ATAU REJECT REQUEST
 • TAMAT

BAGAIMANA MANAGE SUBSTITUTION

 • DAFTAR MASUK KE ESS PORTAL
 • DI UNIVERSAL WORKLIST KLIK MANAGE SUBTITUTION
 • KLIK CREATE RULE
 • KLIK PICK
 • TAIP NAMA DAN KLIK SEARCH
 • KLIK ASSIGN
 • KLIK NEXT
 • PILIH AT ONCE ATAU ON
 • KLIK SAVE
 • TAMAT

No comments: