Wednesday, October 15, 2008

VISI SYARIKAT

“ Visi kita adalah untuk menjadi Syarikat Telekomunikasi Pilihan dengan penumpuan kearah menyampaikan Nilai Terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam syarikat”.

No comments: